Modlitwa

Z FraczakWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

(na pierwszej stronie rękopisu dr. M. Biernackiego, przed zaczęciem pisania swego „Curriculum vitae”, pod datą 4 XI 54 jest modlitwa, inwokacja do Jezusa Chrystusa – którą ja – przepisująca rękopis – umieszczam na jego końcu – za co przepraszam swoich wnuczków)

4 XI 54 „Zawierzyłem życie moje, śmierć moją i całą wieczność moją Tobie, Jezu. Za kim pójdę, jeżeli zgubię ślady Twoje. Często się zatrzymywałem, cofałem i zbaczałem, ale zawsze wracałem do Ciebie. Jeżeli Cię zgubię, zginę w ciemnościach i zawikłaniach życia, a innym przewodnikom uwierzyć nie mogę. Daj mi Jezu Chryste iść za Tobą do ostatniego tchnienia mego i pozwól całej rodzinie mojej i całemu narodowi mojemu iść tą samą drogą, którąśmy wybrali od początku świadomego istnienia naszego. Duchu Święty Boże, pochodzący od Boga Ojca i Syna Obydwu miłości i dobroci, cześć Ci oddaję Tobie wraz z Ojcem i Synem przebywającego oraz zezwalającego przez Komunię na obecność Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa we mnie. Bądź błogosławione przez wszelkie stworzenie Imię Twoje przez wszystkie wieki wieków. Uwielbiam Cię całą siłą mojego ciała i duszy mojej. Wywyższam Cię Boże, Stwórco, Ożywicielu, Źródło Łaski, Nauczycielu i Ojcze prawdy i cnoty. Uwielbiam Ojcze ubogich, pocieszenie ubogich, ucieczko i życie nieszczęśliwych. Boże wszelkiego pocieszenia, dobro, miłosierdzie i zbawienie wszystkich! [tu słabo czytelny tekst łaciński]