Zenon Pilecki

Z FraczakWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zenon Pilecki (Michał Biernacki mówił o nim wój mojej matki lub wręcz dziadek)

nekrolog-Kraj, Petersburg dnia 5 (17) października 1890 r

urodzony

na Litwie w 1815 r. w niezamożnej rodzinie, był synem Jana

zamieszkały

Kaukaz, Warszawa

wykształcenie

  • po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Akadem. Medyko-Chirurgicznej wileńskiej. Dyplom otrzymał w 1839 r. Stypendium na naukę odsługiwał później w wojsku.

działaność

NA KAUKAZIE

  • lekarz pułkowy w pułku Borodińskim strzelców
  • od 1844 w gruzińskim pułku grenadierskim
  • po dorobieniu się fortuny ("dal się poznać jako umiejetny lekarz, szlachetny i dobry człowiek") i choroby serca wrócił do kraju

obraz

Horschelt. Surrender of Shamil. 1863.jpg

Od lewej do prawej

'fragment z Pileckim

1. Policjant z plemienia Kevsuri z odrzuconą tarczą i włócznią w ręku w prawej ręce, Gigo lub George Gvatua, obecnie pułkownik. 2. Kozak w czarnym kapeluszu. 3. Tushinets w kapeluszu. 4. Zaridze, oficer kozacki w czarnym kapeluszu z opuszczonymi wąsami. 5. Porucznik Perfiliew w czapce, obecnie członek sądu okręgowego w Moskwie. 6. Murid Janus (Yunus) z podwiniętymi rękawami, prawa ręka Szamila. 7. Hrabia Aleksiej Wasiljewicz Olsufjew, obecnie generał porucznik, gwardian honorowy w Moskwie. 8. Generał baron Aleksander Ewstafiewicz Wrangla. 9 i 10. Dwóch braci Grabbe Nikolay i Alexander Pavlovichi 11. Szamil. 12. Nad Szamilem w czapce z grubym wąsem pułkownik Łazariew (późniejszy bohater, który zabrał Karsa). 13. Książę Arkady Aleksandrowicz Suworow 14. Z krzyżem św. Jerzego, hrabia Evdokimov. 15. Nad Evdokimovem generał Kessler, szef inżynierów armii kaukaskiej. 16. Tłumacz [P.V.Fitskhelaurov]. 17. Powyżej Kesslera pułkownik Robert Khristianovich Trompovsky (pierwotnie z Łotyszy). 18. D.A. (teraz licz) Milyutin. 19. Książę AI Baryatinsky. 20 i 21. Nad księciem Bariatinskim, w białych czapkach, podoficerowie Kazi-bej i Khadzheev trzymający sztandary. 22. Obok księcia Baryatinsky'ego książę DIMirsky.23. Nad nim znajduje się generał książę Tarkhan-Muravov. 24. Krzyżem św. Jerzego generał baron Leonty Pawłowicz Nikołaj, obecnie mnich katolicki. 25. Obok niego jest lekarz Zenon Iwanowicz Piletsky. 26. Nad nimi (cienka twarz) Fokion Evstafievich Bułatow, urzędnik do zadań specjalnych, późniejszy gubernator Jelisavetpol. 27. Lezgi Kibit-Magoma, jeden z głównych muridów, ubrany w czarny kapelusz. 28. Kapitan Awinow, obecnie generał major, oparty o drzewo, szef administracji pałacowej na Kremlu moskiewskim. 30. Bardziej na lewo, hrabia Władimir Władimirowicz Orłow-Dawidow, były gubernator Simbirska. 31. Artysta Gorschelt. 32. Przed nim po lewej stronie znajduje się hrabia Anatolij Władimirowicz Dawidow, obecnie generał porucznik, szef Administracji Pałacu Moskiewskiego na Kremlu. 33. Po jego lewej stronie jest pułkownik Władimir Aleksiejewicz Limanowski. 34. Książę Nikołaj Dmitriewicz Gagarin (z odkrytą głową), były adiutant hrabiego D.A. Milyutina. 35. Na prawo od swojego porucznika Kirili Lwowicza Naryszkina. 36. Jeszcze bardziej w prawo, między dwoma drzewami, sekretarz księcia Bariatinsky Fot. 37. Boy Zachar, brat George Gvatua ”

W WARSZAWIE

  • jako emeryt, sztablekarz, radca kolegialny zajmował się dzialalnością charytatywną
  • 3.12.1886 zapisał anonimowo 40 000 zł reńskich w papierach wartościowych na wieczystą własność AU w Krakowie "odsetki miały służyć na roczne stypendia zagraniczne, z pierwszeństwem dla kandydatów z zaboru rosyjskiego, na zmianę przedstawicieli nauk humanistycznych i matematyczni-przyrodniczych"
  • 25 06. 1890 sporzadził testament (gdzie oprócz zapisów dla rodziny) uczynił zapis 21 950 rb dla Kasy im. Mianowskiego, na publikacje prac z historii polskiej, prawa oraz matematyczno-przyrodniczych.

rodzina

Rodzice Jan Pilecki i Salomea z domu Michniewicz

Rodziny nie załozył

zmarły

22 08.1890 na skutek choroby serca w Białymstoku


odznaki i wyróżnienia

  • Po śmierci zostal utworzony przez AU Fundusz im. Pileckiego - pierwsze stypedium otrzymał w r. 1891 Stanisław Windakiewicz, po I WŚ pierwszy konkurs fundacji został ogłoszony w 1939 r.

dodatkowe informacje i zdjęcia

przypisy

O ile nie zaznaczono inaczej dane pochodzą z:

Polski Słownik Biograficzny