Obywatele Jacynicze

Z FraczakWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Wywód szlachecki

“PRZEDHISTORIE”

Co się działo nim jakiekolwiek wskazówki pozwalają nam spekulować o losach potomków Marcina Jacynicza? Nie wiemy, ale warto wszelkie informacje o jakichkolwiek Jacyniczach, nawet bez żadnych dowodów o powiązaniach rodzinnych, i próbować wpisać w naszą historię rodzinną jako pewne hipotezy, ciekawostki, które bardziej oddają atmosferę tamtych czasów. Po pierwsze mamy więc opowieść o jednym z Jacyniczów, który próbował przeciwstawoć się możnemu panu

Przenosiny (0,5 ) 

czy udział dwu Jacyniczów w systemie oświatowym doby stanisławowskiej

Czas rozbiorów (0,6 ). 

W każdym razie nasza opowieść mogłaby się zaczynać: Był na Żmudzi ród możny Billewiczów, od Mendoga się wywodzący, wielce skoligacony i w całym Rosieńskiem nad wszystkie inne szanowany. Obok zaś ród Piłsudskich, z Billewiczami spokrewnionych, z których to żywot Marszałka naszego, Józefa się wywodzi. Żyło tu także wiele innych rodów, wśród nich i Jacynicze Odrowążem się pieczętujący. Być może ród ten w historii I Rzeczypospolitej nie zapisał się szczególnymi zasługami (jakkolwiek nie raz pewnie jeszcze do jego historycznych asocjacyi przyjdzie nam się tu odwoływać), to przecie podpisy Jacyniczów odnajdziemy i na akcie Unii Lubelskiej, która chlubą Rzeczypospolitej, i pośród konfederatów targowickich. Jacynicze udział brali jako elektorzy w wyborach Augusta II i Stanisława Augusta. Łacno więc uznać ich można za typowych obywatelów Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

Zobacz początki rodu

1831

Ważnym wydarzeniem na Żmudzi był czas powstania listopadowego, gdy spontanicznie organizowane - na zapleczu wroga - oddziały powstańcze i formy samoorganizacji cywilnej utrzymały się długo i właściwie upadły raczej przez nieudolność dowódcy armii z Królestwa niż własnej słabości. To opowieść o

żmudzkim powstaniu marcowym w okolicach Rawszek

Między powstaniami

Upadek powstania to między innymi walka drobne szlachty przeciw próbom ich "deklasacji" w ramach represji popowstaniowych. Konieczne było udokumentowanie szlachectwa i stąd zapewne dokument, z którego mamy najstarsze informacje o rodzinie -

Dowód z wywodu (0,91). 

Ale przed kolejnym spotkaniem również

ruch bractw trzeźwości

zapewne w jakieś formie zapukał do majątku Rawszki.

1863

(...)

HISTORIE WŁAŚCIWE

Realną historię rodu zacząć trzeba od informacji o samym majątku

Rawszki, 

który bardzo silnie związane jest z bohaterami naszej opowieści. A jest nimi dziewięć osób, które żyły mniej więcej w tych samych czasach (urodziły się między 1882 a 1996 - czyli w ciągu czternastu lat) i stanowiły dwa rodzeństwa. Pierwsza piątka to wujeczni bracia i siostry ojca drugiej czwórki. Trochę skomplikowane, ale chodzi o poniższe osoby:

Rodzeństwo Edwarda.png

Rodzeństwo Konstantego.png

Ich losy próbujemy prześledzić w kontekście wydarzeń ich życia wpisujących się w kolejne etapy historii Polski. Ponieważ ta historia ma dwa wymiary - historia Polski i historia osoby - dla łatwiejszego poruszania się każdemu tekstowi nadajemy numer 1) okresu historycznego, 2) osoby, której dotyczy. ewentualne kolejne numeru mają pomóc w ustaleniu kolejności wydarzeń dotyczących danej osoby w danym okresie ;-)

W dwu kierunkach

Według rodzinnej tradycji Jacynicze stracili, a potem - przez koligację ze Starkiewiczami - odzyskali Rawszki.

Jak to się stało, że dwie odnogi Jacyniczów

Szkolna konspiracja - Zdzisław

Edward w Warszawie - Edward

Wojna i rewolucja

Związek Wojskowych w Piotrogrodzie (3,36) - Mieczysław Jacynicz

3 pułk ułanów - Wacław Jacynicz:

II Rzeczypospolita

Zaślubiny z morzem (4.62) - Konstanty Jacynicz:

Bitwa o Ostrołękę (4.64) - Konstanty Jacynicz:

Potyczka pod Nieszawą (4,82) - Stefan Jacynicz

W O.K.O.P-ie (4.12) - Edward Jacynicz

Próba podniesienia “Górnika - Konstanty Jacynicz

W sąsiedniej Litwie Maria Jacynicz i Stanisław Jacynicus

II Wojna Światowa

Obrona Gdyni - Konstanty Jacynicz:

ORP Piłsudski (5,31) - Mieczysław Jacynicz:

Ucieczka z Helu - Mieczysław Jacynicz:

W Irkucku - Maria Jacynicz;

HISTORIA WEDŁUG OSÓB

Edward Jacynicz:

Edward w Warszawie

W O.K.O.P-ie (4.12)

Zdzisław Jacynicz

Szkolna konspiracja

Wacław Jacynicz:

3 pułk ułanów

Konstanty Jacynicz:

Zaślubiny z morzem (4.62)

Bitwa o Ostrołękę (4.64)

Próba podniesienia “Górnika

[Obrona Gdyni]]

Stefan Jacynicz:

Potyczka pod Nieszawą (4,82)

Maria Jacynicz

W sąsiedniej Litwie

W Irkucku

Mieczysław Jacynicz:

Związek Wojskowych w Piotrogrodzie (3,36)


ORP Piłsudski (5,31)

Ucieczka z Helu

SKOJARZENIA