Obywatele Jacynicze

Z FraczakWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Wywód szlachecki

“PRZEDHISTORIE”

Co się działo nim jakiekolwiek wskazówki pozwalają nam spekulować o losach potomków Marcina Jacynicze warto wszelkie informacje o jakichkolwiek Jacyniczach, nawet bez żadnych dowodów o powiązaniach rodzinnych, próbować wpisać w naszą historię rodzinną jako pewne hipotezy, ciekawostki, które bardziej oddają atmosferę tamtych czasów. Po pierwsze mamy więc opowieść o jednym z Jacyniczów, który próbował przeciwstawoć się możnemu panu Przenosiny (0,5 ) czy udział dwu Jacyniczów w systemie oświatowym doby stanisławowskiej Czas rozbiorów (0,6 ).

1831

Ważnym wydarzeniem na Żmudzi był czas powstania listopadowego, gdy spontanicznie organizowane - na zapleczu wroga - oddziały powstańcze i formy samoorganizacji cywilnej utrzymały się długo i właściwie upadły raczej przez nieudolność dowódcy armii z Królestwa niż własnej słabości. To opowieść o żmudzkim powstaniu marcowym w okolicach Rawszek cz. 1 (0,8) , cz. 2 (0,81), cz.3 (0,82), cz.4 (0830

Między powstaniami

Upadek powstania to między innymi walka drobne szlachty przeciw próbom ich "deklasacji" w ramach represji popowstaniowych. Konieczne było udokumentowanie szlachectwa i stąd zapewne dokument, z którego mamy najstarsze informacje o rodzinie - Dawód z wywodu (0,91). Ale czas przed kolejnym spotkaniem to również ruch bractw trzeźwości (0,92), który zapewne w jakieś formie zapukał do majątku Rawszki.

1863

HISTORIE WŁAŚCIWE

Realną historię rodu zacząć trzeba od informacji o samym majątku Rawszki (1,0), które bardzo silnie związane jest z bohaterami naszej opowieści. To dziewięć osób, które żyły mniej więcej w tych samych czasach (urodziły się między 1882 a 1996 - czyli w ciągu czernastu lat) i stanowiły dwa rodzeństwa. Pierwsza piątka to wujeczni bracia i siostry ojca drugiej czwórki. Trochę skomplikowane, ale chodzi o te osoby:


Rodzeństwo Edwarda.png

Rodzeństwo Konstantego.png

Ich losy próbujemy prześledzić w kontekście wydarzeń ich życia wpisujących się w kolejne etapy historii Polski. Ponieważ ta historia ma dwa wymiary - historia Polski i historia osoby - dla łatwiejszego poruszania się każdemu tekstowi nadajemy numer 1) okresu historycznego, 2) osoby, której dotyczy. ewentualne kolejne numeru mają pomóc w ustaleniu kolejności wydarzeń dotyczących danej osoby w danym okresie ;-)

Od pozytywizmu do samoorganizacji

Szkolna konspiracja - Zdzisław

W Warszawie (2,14) - Edward

Wojna i rewolucja

Związek Wojskowych w Piotrogrodzie (3,36) - Mieczysław Jacynicz

3 pułk ułanów cz 1(3.53) cz. 2 (3.54 ) - Wacław Jacynicz:

II Rzeczypospolita

Zaślubiny z morzem (4.62) - Konstanty Jacynicz:

Bitwa o Ostrołękę (4.64) - Konstanty Jacynicz:

Potyczka pod Nieszawą (4,82) - Stefan Jacynicz

W O.K.O.P-ie (4.12) - Edward Jacynicz

II Wojna Światowa

ORP Piłsudski (5,31) - Mieczysław Jacynicz:

HISTORIA WEDŁUG OSÓB

Edward Jacynicz:

W O.K.O.P-ie (4.12)

Zdzisław Jacynicz

Szkolna konspiracja

Wacław Jacynicz:

3 pułk ułanów cz 1(3.53) cz. 2 (3.54 )

Konstanty Jacynicz:

Zaślubiny z morzem (4.62)

Bitwa o Ostrołękę (4.64)

Stefan Jacynicz:

Potyczka pod Nieszawą (4,82)

Mieczysław Jacynicz:

Związek Wojskowych w Piotrogrodzie (3,36) ORP Piłsudski (5,31)


SKOJARZENIA